Statistika

Šioje dalyje aukštosioms mokykloms bus pateikiami statistiniai duomenys, apimantys praktikos vietų, svetainėje prisiregistravusių studentų bei į praktikos vietas priimtų studentų skaičiaus kitimą.