Patarimai, kad praktika būtų sėkminga įmonei ir studentui

Daugumai darbdavių nėra suinteresuoti ir pakankamai motyvuoti įsitraukti į studijų procesą bei labai svarbią studijų grandį – praktikos organizavimą.Darbdavių interesas dalyvauti profesiniame rengime dažniausiai būna sąlygojamas konkrečių įmonės interesų bei ekonominės naudos. Darbdaviai neigiamai vertina tai, jog, mokant studentus, darbuotojai turi atsitraukti nuo pagrindinės savo veiklos. Dėl laiko, kompetetingumo bei lėšų stokos darbdaviai pasyviai įsitraukia ir į mokymo turinio sudarymo, vertinimo, konsultavimo, baigiamųjų egzaminų vertinimo veiklas. Tačiau šioje vietoje labai svarbu suvokti praktikos organizavimo naudą bei svarbą tiek darbdavių, tiek studentų atžvilgiu. Praktikos metu studentai turi galimybę įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų tolimesnėje karjeroje, o darbdaviai turi galimybę praktikos metu kelti būsimų specialistų kvalifikaciją bei išsiugdyti sau darbuotoją. Pastaruoju atveju praktinio mokymo organizavimo metu svarbu parengti visapusišką darbuotoją, kuris šalia su darbususijusių kvalifikacijų įgytų ir asmeninių gebėjimų bei kompetencijų, pvz., gebėjimą dirbti savarankiškai, pasirengti prisiimti atsakomybę, bendradarbiauti ir bendrauti, taip pat skatintų kūrybiškumą ir lankstumą. Kartu su šiomis bazinėmis kompetencijomis perteikiamos ir socialinės bei metodinės kompetencijos. Todėl praktinis mokymas, praktinio mokymo organizavimas turėtų būti pagrįstas studento veikla apimančia tokius pagrindinius uždavinius:

  • Formuoti studentų įgūdžius, reikalingus dirbant praktinį darbą;
  • Išmokyti studentus atlikti situacijos analizęir konkrečių sprendimų planavimą;
  • Formuoti studentų gebėjimą priimti sprendimus;
  • Ugdyti studentų bendruosius gebėjimus dirbti komandoje, lavinti jų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
  • Ugdyti studentų gebėjimą pritaikyti studijų metu įgytas žinias konkrečiose verslo situacijose;
  • Padėti studentams įgyti profesinės komunikacijos kompetencijas;
  • Sudaryti sąlygasstudentams rinkti duomenis bakalauro baigiamajam darbui.