Kas yra praktika ir kuo ji naudinga studentui

Praktika – tai studijų proceso dalis, kurių metu studentai pagal specialybę dirba praktikos institucijoje. Praktikos metu studento žinios patikrinamos, pritaikomos bei tobulinamos praktinėje profesinėje veikloje.

Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuojamos praktikos, suteikia studentams galimybę įgyti praktinių įgūdžių realioje profesinėje aplinkoje ir bendrą supratimą apiesavo būsimą profesinę veiklą. Praktikos metu studentai taip pat sužino, kokių teorinių žinių bei praktinių įgūdžių tikisi jų būsimieji darbdaviai. Tai sustiprina studentų motyvaciją tolimesnėms studijoms aukštojoje mokykloje bei skatina profesinį tobulėjimą.

Praktikos kokybė bei jos metu gaunama nauda labai priklauso nuo įmonės, kurioje atliekama praktika, veiklos specifikos atitikimo studento profesinei sričiai. Dėl šios priežasties labai svarbus teisingas praktikos vietos pasirinkimas bei tinkamas pokalbiui su darbdaviu pasiruošimas.